Piri Mehmet Paşa Mh. Albay Yunus Dirik Cd. No:50/14 silivri/İstanbul
Pzt - Cm : 09:00 - 18:00

Yabancı Sağlık

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası?

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu sigorta ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat verilir ve ayrıcalıklı hizmetler sunulur.
Teminat Tablosu
• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ameliyat
• Hastane Tedavi
• Hastane Oda – Refakatçi
• Yoğun Bakım
• Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
• Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
• Doktor Muayene
• İlaç
• Tahlil
• Röntgen
• Modern Teşhis
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
• Trafik Kazası Sonucu Diş
• Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
• Evde Hemşire Bakım
• Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
• Suni Uzuv ve Protez
• Kontrol Mamografisi / PSA
• Yurtdışı Yatarak
• Yurtdışı Ayakta
Teminat Limiti
Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.
Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

Teklif Formu

Lütfen Sigorta Türünü Seçin:

İletişim Bilgileriniz: